Yoga for idrætsudøvere

Hvor yoga oprindeligt er en selvstændig disciplin, er ’Yoga for Idrætsudøvere’ et supplement til idrætsudøvelse og skræddersyet til idrætsspecifikke behov. ’Yoga for Idrætsudøvere’ udvikler og optimerer forholdene for idrætsudøvelse fysisk og mentalt, ved at tilbyde en holistisk tilgang til præstationsoptimering, der rummer øvelser for krop, åndedræt og sind.Krop

Fysisk har ’Yoga for Idrætsudøvere’ til formål at imødegå idrætsspecifikke ubalancer og forøge Range Of Motion (ROM) i leddene mellem kroppens 230 bevægelige knogler. Kodeordene er fleksibilitet, styrke, stabilitet og balance. De fysiske øvelser understøtter derudover fysisk restitution og kan indgå som en del af en skadesforebyggende praksis.Åndedræt

Yogaens åndedrætsteknikker er veldokumenterede praksisser med en række fysiske og mentale gevinster til følge. Teknikkerne kan trænes selvstændigt og forbedrer derigennem adskillige fysiologiske forhold. Men åndedrætsteknikkerne kan også målrettes idrætsspecifikke forhold, for eksempel med energi- og spændingsregulering og mental restitution for øje.Sind

Yogaens øvelser for fokus og koncentration kan i grove træk sidestilles det, der i idrætspsykologien omtales som bred ydre, smal ydre, bred indre og smal indre opmærksomhed. Teknikkerne er alle redskaber på vejen frem mod centrering, tilstedeværelse, flow eller den måske mest brugte formulering i denne kontekst ’at være i boxen’.